title
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
rate (0)

Mã: PCWS281

Liên hệ
PC HACOM CAD C046 (i5-10400F/B560/8GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 10.649.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i5-10400F
- Main: B560
- Ram: 1x 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS282

Liên hệ
PC HACOM CAD C047 (i5-10400F/B560/16GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 11.499.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i5-10400F
- Main: B560
- Ram: 2x 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS283

Liên hệ
PC HACOM CAD C048 (i5-11400F/B560/8GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 10.949.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i5-11400F
- Main: B560
- Ram: 1x 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS280

Còn hàng
PC HACOM CAD C045 (i3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 8.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-10105F
- Main: H510
- Ram: 1x 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS286

Liên hệ
PC HACOM CAD C051 (i5-12400F/B660/16GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 13.649.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i5-12400F
- Main: B660
- Ram: 2x 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS284

Liên hệ
PC HACOM CAD C049 (i5-11400F/B560/16GB RAM/240GB SSD/T400 2GB)
- Giá bán: 11.799.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i5-11400F
- Main: B560
- Ram: 2x 16GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS275

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C041 (i3-12100F/H610/8GB RAM/240GB SSD/T400/500W)
- Giá bán: 9.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-12100F
- Main: H610
- Ram: 1x 8GB 2666MHz
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS276

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C042 (i3-12100F/H610/16GB RAM/240GB SSD/T400/500W)
- Giá bán: 10.799.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-12100F
- Main: H610
- Ram: 2x 8GB 2666MHz
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS274

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C040 (i3-10105F/H510/16GB RAM/240GB SSD/T400/500W)
- Giá bán: 9.399.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-10105F
- Main: H510
- Ram: 2x 8GB 2666MHz
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS273

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C039 (i3-10105F/H510/8GB RAM/240GB SSD/T400/500W)
- Giá bán: 8.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-10105F
- Main: H510
- Ram: 1x 8GB 2666MHz
- Ổ cứng: 240GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS263

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C038 (i3-10105F/H510/16GB RAM/250GB SSD/T600/450W)
- Giá bán: 11.799.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- CPU: Intel Core i3-10105F
- Main: H510
- RAM: 2x 8GB
- Ổ cứng: 250GB SSD
rate (0)

Mã: PCWS228

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C037 (i3-10105F/H410/8GB RAM/256GB SSD/Quadro P620/350W)
- Giá bán: 11.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Intel Core i3-10105F
- RAM: 8GB
- SSD: 256GB
- VGA: Quadro P620
- PSU: 350W
rate (0)

Mã: PCWS123

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C018 (E-2136/8GB RAM/240GB SSD/Quadro P620/500w)
- Giá bán: 20.409.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Xeon E-2136
- RAM: 8GB
- Ổ cứng: 240GB SSD
- VGA: Quadro P620
- Nguồn 500W
rate (0)

Mã: PCWS177

Liên hệ
PC HACOM Dựng phim P012 (W-1270P/W480/32GB RAM/Quadro RTX 4000/500GB SSD/650w)
- Giá bán: 57.569.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Intel W-1270P
- Main: W480
- RAM: 32GB
- GPU: Quadro RTX 4000
- SSD: 500GB
rate (0)

Mã: PCWS220

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C033 (i3-10105F/H410/8GB RAM/240GB SSD/Quadro P400/350W)
- Giá bán: 10.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- PC HACOM Dựng CAD C033
- CPU: Intel Core i3-10105F
- RAM: 8GB DDR4
- GPU: Quadro P400
- SSD: 240GB
rate (0)

Mã: PCWS221

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C034 (i5-10400F/B460/8GB RAM/240GB SSD/Quadro P400/350W)
- Giá bán: 12.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:Bảo hành theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- PC HACOM Dựng CAD C034
- CPU: Intel Core i5-10400F
- RAM: 8GB DDR4
- GPU: Quadro P400
- SSD: 240GB
rate (0)

Mã: PCWS226

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C035 (i3-10105F/H410/8GB RAM/240GB SSD/Quadro P400/350W)
- Giá bán: 10.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Intel Core i3-10105F
- RAM: 8GB
- SSD: 240GB
- VGA: Quadro P400
- PSU: 350W
rate (1)

Mã: PCWS092

Liên hệ
PC Dựng CAD C001 (i3-10100/H410/16GB RAM/Quadro P620/240GB SSD/400w)
- Giá bán: 14.649.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i3-10100
- RAM: 16GB
- VGA: Quadro P620
- Ổ cứng: SSD 240GB
- Nguồn: 400w
rate (0)

Mã: PCWS099

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C009 (i7-10700/16GB RAM/Quadro RTX 4000/500GB SSD/500w)
- Giá bán: 46.769.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i7-10700
- RAM: 16GB
- VGA: Quadro RTX 4000
- Ổ cứng: SSD 500GB
- Nguồn: 500w
rate (0)

Mã: PCWS100

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C008 (i7-10700/16GB RAM/Quadro P2200/500GB SSD/500w)
- Giá bán: 35.149.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i7-10700
- RAM: 16GB
- VGA: Quadro P2200
- Ổ cứng: SSD 500GB
- Nguồn: 500w
rate (0)

Mã: PCWS101

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C010 (i9-10900K/32GB RAM/RTX 4000/500GB SSD/750w)
- Giá bán: 62.019.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i9-10900K
- RAM: 32GB
- VGA: Quadro RTX 4000
- Ổ cứng: SSD 500GB
- Nguồn: 750w
rate (0)

Mã: PCWS102

Liên hệ
PC HACOM Dựng CAD C011 (i9-10900K/32GB RAM/RTX 5000/500GB SSD/750w)
- Giá bán: 99.889.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Giá thấp nhất:
- Bảo hành:BH theo linh kiện
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i9-10900K
- RAM: 32GB
- VGA: Quadro RTX 5000
- Ổ cứng: SSD 500GB
- Nguồn: 750w
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
1900.1903 (8h-24h)

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng