title

Thương hiệu: FLESPORT

(Tổng 98 sản phẩm)
Sắp xếp theo:
Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey (Case, Plate, PCB, LED)
rate (2)

Mã: KBFL050

Đặt hàng
Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey (Case, Plate, PCB, LED)
- Giá bán: 1.999.000₫
- Giá HACOM: 1.249.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey
- Kit bàn phím bao gồm: Top case, Plate Polycarbonate, Foam silicone PCB, Foam switch, foam silicone đáy, Gasket structure, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps)
- LED RGB
- Kết nối USB Type-C
Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey (Case, Plate, PCB, LED)
rate (0)

Mã: HDTL326

Sẵn hàng
Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey (Case, Plate, PCB, LED)
- Giá bán: 1.249.000₫
- Giá HACOM: 699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:-
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Kit bàn phím cơ FLEsport Q75 Crystal Grey
- Kit bàn phím bao gồm: Top case, Plate Polycarbonate, Foam silicone PCB, Foam switch, foam silicone đáy, Gasket structure, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps)
- LED RGB
- Kết nối USB Type-C
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL151

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.599.000₫
- Giá HACOM: 2.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout TKL 87 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL152

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.599.000₫
- Giá HACOM: 2.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classical White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout TKL 87 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Ice Silver (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL150

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.599.000₫
- Giá HACOM: 2.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout TKL 87 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Ice Silver (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL149

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.599.000₫
- Giá HACOM: 2.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout TKL 87 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL148

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.699.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout 1800 Compact - 99 phím
- Cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Ice Silver (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL147

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.699.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Classic White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout 1800 Compact - 99 phím
- Cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL146

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.699.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout 1800 Compact - 99 phím
- Cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Ice Silver (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL145

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.699.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG98 Retro Grey 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout 1800 Compact - 99 phím
- Cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75SAM Lake Placid Blue 3 mode FLCMMK Ice Violet Switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL157

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75SAM Lake Placid Blue 3 mode FLCMMK Ice Violet Switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.699.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports CMK75SAM Lake Placid Blue 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout 75% gọn nhẹ
- Cấu trúc Gasket Mount, tích hợp foam tiêu âm
- Switch FLCMMK Ice Violet (Tactile) - Mạch xuôi hỗ trợ hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL153

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout Fullsize 104 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL156

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode Kailh Ice Silver switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout Fullsize 104 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Ice Silver (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
rate (0)

Mã: KBFL155

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode Kailh Coolmint V2 switch Led RGB (USB Type-C, 2.4G, Bluetooth)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classical White 3 mode
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth / Dây USB
- Layout Fullsize 104 phím
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount
- Switch Kailh Coolmint V2 (Linear) - Mạch xuôi hỗ trợ Hotswap switch 5pin
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Jellyfish sw (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL072

Sẵn hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Jellyfish sw (Kailh Box)
- Giá bán: 3.999.000₫
- Giá HACOM: 3.399.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Jellyfish
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- Cherry Profile double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach Yellow sw (Gateron Cap)
rate (1)

Mã: KBFL013

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach Yellow sw (Gateron Cap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.399.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Rosa sw (Kailh Box/USBC/Bluetooth/RGB)
rate (6)

Mã: KBFL071

Sẵn hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Rosa sw (Kailh Box/USBC/Bluetooth/RGB)
- Giá bán: 3.999.000₫
- Giá HACOM: 3.399.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- Cherry Profile double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach Silver sw (Gateron Cap)
rate (1)

Mã: KBFL014

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach Silver sw (Gateron Cap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.009.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FLEsport FL680 SAM Peach
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM Black Body Polar Night Red switch (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL116

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM Black Body Polar Night Red switch (Kailh Box)
- Giá bán: 2.499.000₫
- Giá HACOM: 1.599.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: Kailhbox V2 Brown/ Kailhbox V2 Red
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
- Led: RGB
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM Black Body Polar Night Brown switch (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL117

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM Black Body Polar Night Brown switch (Kailh Box)
- Giá bán: 2.499.000₫
- Giá HACOM: 1.599.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: Kailhbox V2 Brown/ Kailhbox V2 Red
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
- Led: RGB
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM White Body Taro Purple Brown switch (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL115

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM White Body Taro Purple Brown switch (Kailh Box)
- Giá bán: 2.499.000₫
- Giá HACOM: 1.599.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: Kailhbox V2 Brown / Kailhbox V2 Red
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
- Led: RGB
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM White Body Taro Purple Red switch (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL114

Sẵn hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75CPM White Body Taro Purple Red switch (Kailh Box)
- Giá bán: 2.499.000₫
- Giá HACOM: 1.599.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: Kailhbox V2 Brown/ Kailhbox V2 Red
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
- Led: RGB
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM White and Yellow, switch Gateron Yellow - FL
rate (0)

Mã: KBFL134

Sẵn hàng
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM White and Yellow, switch Gateron Yellow - FL
- Giá bán: 2.899.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Banana White and Yellow
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple, switch Silver
rate (0)

Mã: KBFL135

Sẵn hàng
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple, switch Silver
- Giá bán: 2.899.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM White and Yellow, switch Gateron Silver - FL
rate (0)

Mã: KBFL133

Sẵn hàng
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM White and Yellow, switch Gateron Silver - FL
- Giá bán: 2.899.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Banana White and Yellow
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple, switch Yellow
rate (0)

Mã: KBFL136

Sẵn hàng
Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple, switch Yellow
- Giá bán: 2.899.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Cơ FL-Esports FL680SAM Purple
- 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Keycap profile FSA với chất liệu nhựa PBT
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Blue Haze 3 Mode Rosa sw (Kailh Box)
rate (0)

Mã: KBFL068

Sẵn hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Blue Haze 3 Mode Rosa sw (Kailh Box)
- Giá bán: 3.999.000₫
- Giá HACOM: 3.399.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Blue Haze 3 Mode
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- Cherry Profile double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
rate (0)

Mã: KBFL128

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
- Giá bán: 1.499.000₫
- Giá HACOM: 1.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
- Chuẩn kết nối: Dây USB
- Layout 1800 - 98 phím, gọn gàng, đầy đủ chức năng
- Switch Kailbox Red
- Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
rate (0)

Mã: KBFL126

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
- Giá bán: 1.499.000₫
- Giá HACOM: 1.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
- Chuẩn kết nối: Dây USB
- Layout 1800 - 98 phím, gọn gàng, đầy đủ chức năng
- Switch Kailbox Red
- Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile
Bàn phím cơ FLEsport FL980 SAM Cercis White sw (Kailh Box)
rate (6)

Mã: KBFL032

Đặt hàng
Bàn phím cơ FLEsport FL980 SAM Cercis White sw (Kailh Box)
- Giá bán: 3.499.000₫
- Giá HACOM: 2.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FLEsport FL980 CPM Sam Cercis
- 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FL-Esports FL100CPM White Body Marshmallow 3 Mode Ice Blue switch (FLCMMK)
rate (0)

Mã: KBFL113

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL100CPM White Body Marshmallow 3 Mode Ice Blue switch (FLCMMK)
- Giá bán: 2.499.000₫
- Giá HACOM: 2.099.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím FL-Esports FL100 CPM có kết nối 3 mode (Cáp, USB 2.4GHZ, Bluetooth), layout 100 nút phím, sử dụng keycap cherry profile và 3 mẫu switch FLCMMK Ice Pink, Ice Violet và Ice Blue. FL100CPM có 4 màu tùy chọn là: Marshmallow, Space Black, Sakura Pink, White Olivia
- Lưu ý: Trên FL-Esports FL100 CPM Sakura Pink chỉ có lựa chọn duy nhất switch FLCMMK ice pink
- 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP87 CP White Green White sw (Gateron Pro) (USBC/RGB/Hotswap)
rate (7)

Mã: KBFL065

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP87 CP White Green White sw (Gateron Pro) (USBC/RGB/Hotswap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.249.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports GP87 CP White Green
- Layout Tenkenless 87 phím
- Kết nối USB Type-C
- Thiết kế cấu trúc Gasket Mount cho cảm giác gõ phím độc đáo
- Cherry Profile double shot keycap
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night, TTC Neptune switch
rate (0)

Mã: KBFL122

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night, TTC Neptune switch
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: TTC Neptune switch
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM White Body Taro Purple, TTC Neptune switch
rate (0)

Mã: KBFL121

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM White Body Taro Purple, TTC Neptune switch
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM White Body Taro Purple, TTC Neptune switch
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: TTC Neptune
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night, TTC Venus switch
rate (0)

Mã: KBFL123

Đặt hàng
Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night, TTC Venus switch
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.299.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Black Body Polar Night
- Layout: 82 phím, MẠCH XUÔI
- Switch: TTC Venus switch
- Kết nối: Cáp, USB 2.4Ghz, Bluetooth
- Pin: 4000mah (15h khi bật đèn led, 25 ngày chế độ chờ – trong điều kiện thí nghiệm)
Kit bàn phím cơ FLEsport CMK87 White (Case, Plate, PCB, LED)
rate (2)

Mã: KBFL049

Đặt hàng
Kit bàn phím cơ FLEsport CMK87 White (Case, Plate, PCB, LED)
- Giá bán: 2.799.000₫
- Giá HACOM: 1.899.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Kit bàn phím cơ FLEsport CMK87 White
- Kit bàn phím bao gồm: Top case, Plate Đồng, Foam silicone PCB, foam silicone đáy, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps)
- LED RGB
- Kết nối USB Type-C
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB Gasket Mount Kailh BOX V2 Brown sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
rate (0)

Mã: KBFL104

Đặt hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB Gasket Mount Kailh BOX V2 Brown sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.149.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- FSA double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch 5pin dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750CPM Metal Heart RGB Kailh BOX V2 Red sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
rate (0)

Mã: KBFL087

Đặt hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750CPM Metal Heart RGB Kailh BOX V2 Red sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750CPM Metal Heart
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- Cherry PBT double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch 5pin dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ FLEsport FL980 SAM Cercis Rosa sw (Kailh Box)
rate (7)

Mã: KBFL034

Đặt hàng
Bàn phím cơ FLEsport FL980 SAM Cercis Rosa sw (Kailh Box)
- Giá bán: 3.899.000₫
- Giá HACOM: 3.199.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ FLEsport FL980 CPM Sam Cercis
- 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
- Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile
- Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
- Led RGB
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB Gasket Mount Kailh BOX V2 Red sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
rate (0)

Mã: KBFL103

Đặt hàng
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB Gasket Mount Kailh BOX V2 Red sw (USB/Bluetooth/3Mode/Hotswap)
- Giá bán: 2.999.000₫
- Giá HACOM: 2.149.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím cơ Không dây FL-Esport FL750 SAM Marshmallow RGB
- Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
- FSA double shot keycap
- Tính năng Hot Swap thay switch 5pin dễ dàng
- Led RGB
1 2 3
Khách Hàng Hacom
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
1900.1903 (8h-24h)
Có thể phù hợp với bạn
bg
Mua sắm tại HACOM Siêu ưu đãi mỗi ngày

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng