title

Thương hiệu VORTEX Phím Chuột, Bàn, Ghế, Gear

(Tổng 16 sản phẩm)
Lọc theo giá tiền:
-
Lọc
rate (0)

Mã: HBCT606

Sẵn hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Silver sw (Gateron G Pro) _ KBVT022
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 1.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: HBCT605

Sẵn hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Yellow sw (Gateron G Pro) _ KBVT021
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 1.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: HBCT604

Sẵn hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Brown sw (Gateron G Pro) _ KBVT020
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 1.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: HBCT603

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Silver sw (Gateron G Pro) _ KBVT019
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 1.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Dolch
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
- Trang bị foam tiêu âm
rate (0)

Mã: HBCT602

Sẵn hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Brown sw (Gateron G Pro) _ KBVT017
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 1.429.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành:
- Kho hàng:
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Dolch
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: KBVT032

Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng Red sw (G Pro) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)

3.499.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.375.000₫

Đặt hàng
Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng Red sw (G Pro) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)
- Giá bán: 3.499.000₫
- Giá HACOM: 2.499.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.375.000₫
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth 5.1 / Dây USB
- Layout: Mini 68 phím
- Thiết kế kết cấu Gasket Mount
- Plate nhựa Polycacbonat
rate (0)

Mã: KBVT031

Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng Brown sw (G Pro) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)

3.499.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.660.000₫

Đặt hàng
Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng Brown sw (G Pro) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)
- Giá bán: 3.499.000₫
- Giá HACOM: 2.799.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.660.000₫
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím không dây Vortex PC66 68 Trắng
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth 5.1 / Dây USB
- Layout: Mini 68 phím
- Thiết kế kết cấu Gasket Mount
- Plate nhựa Polycacbonat
rate (1)

Mã: KBVT017

Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Brown sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.565.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Brown sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.565.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Dolch
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: KBVT018

Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Yellow sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.565.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Yellow sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.565.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Dolch
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: KBVT019

Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Silver sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.375.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Dolch Silver sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.499.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.375.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Dolch
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
- Trang bị foam tiêu âm
rate (0)

Mã: KBVT020

Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Brown sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.565.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Brown sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.565.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: KBVT021

Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Yellow sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.565.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Yellow sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.699.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.565.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (0)

Mã: KBVT022

Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Silver sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)

3.299.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.375.000₫

Đặt hàng
Bàn phím Vortex 8700 Multix Summer Silver sw (Gateron G Pro) (USBC/Hotswap)
- Giá bán: 3.299.000₫
- Giá HACOM: 2.499.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.375.000₫
- Bảo hành:24 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím Vortex 8700 Summer
- Chuẩn kết nối: Dây USB-C to USB-A
- Layout: Tenkeyless 87 phím
- Keycap PBT Cherry Profile Doubleshot
- Switch Gateron G Pro / Có tính năng hotswap 5 pin
rate (1)

Mã: KBVT028

Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Brown sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)

3.899.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.850.000₫

Đặt hàng
Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Brown sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)
- Giá bán: 3.899.000₫
- Giá HACOM: 2.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.850.000₫
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth 5.1 / Dây USB
- Layout: Mini 66 phím
- Thiết kế kết cấu Gasket Mount
- Plate nhựa Polycacbonat
rate (1)

Mã: KBVT029

Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Blue sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)

3.899.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.850.000₫

Đặt hàng
Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Blue sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)
- Giá bán: 3.899.000₫
- Giá HACOM: 2.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.850.000₫
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth 5.1 / Dây USB
- Layout: Mini 66 phím
- Thiết kế kết cấu Gasket Mount
- Plate nhựa Polycacbonat
rate (0)

Mã: KBVT030

Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Red sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)

3.899.000₫

Ưu Đãi Học Sinh - Sinh Viên: 2.850.000₫

Đặt hàng
Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng Red sw (Cherry) (USBC/Hotswap/Bluetooth/AAA)
- Giá bán: 3.899.000₫
- Giá HACOM: 2.999.000₫ [Đã bao gồm VAT]
- Học sinh:
- Sinh viên:
2.850.000₫
- Bảo hành:12 Tháng
- Kho hàng: Liên hệ
Thông số sản phẩm
- Bàn phím không dây Vortex PC66 66 Trắng
- Chuẩn kết nối: Wireless 2.4Ghz / Bluetooth 5.1 / Dây USB
- Layout: Mini 66 phím
- Thiết kế kết cấu Gasket Mount
- Plate nhựa Polycacbonat

Shop Gaming Gear số 1 Hà Nội, dải sản phẩm phong phú, đa dạng, nhiều mẫu mã và giá tiền. Địa điểm tuyệt vời cho các game thủ chuyên nghiệp.

HACOM tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trên thị trường hiện nay cung cấp các dòng sản phẩm Gaming Gear, Gaming Console chính hãng, chất lượng đảm bảo mới nhất 2023.

  • Bàn phím, chuột máy tính Gaming
  • Lót chuột, bàn di chuột máy tính Gaming
  • Tai nghe gaming
  • Bàn, ghế gaming
  • Phụ kiện Gaming
  • Ghế khung buồng lái
  • Bàn ghế học sinh thông minh
  • Ghế Massage

Để sở hữu dàn máy PC gaming cùng các phụ kiện cực chất tăng trải nghiệm game tốt hơn, tham khảo các dòng sản phẩm tại HACOM để tự build dàn PC Gaming theo sở thích cũng như nhu cầu của mình. Liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để nhận tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé.

HOTLINE: 1900.1903

Khách Hàng Hacom
Sự ủng hộ của khách hàng khắp mọi miền đất nước
Chat Facebook (8h-24h)
Chat Zalo (8h-24h)
1900.1903 (8h-24h)
Có thể phù hợp với bạn
bg
Mua sắm tại HACOM Siêu ưu đãi mỗi ngày

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng